Thông tin tuyển nhân viên bán thời gian - làm thêm CoCo Ichi

5 kết quả
Địa điểm làm việc
Koshinetsu, Hokuriku region
Niigata
5 kết quả Hiển thị từ 1 đến 5 kết quả

CoCo壱番屋 新潟亀田店

Niigata Kameda

Nhân viên chạy bàn ở nhà hàng

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 920 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 920 Yen)

Trả tiền đi lại Cấp đồng phục Có hỗ trợ ăn uống Có đào tạo Có tăng lương Có phụ cấp làm ban đêm Có thể đi làm bằng ô tô

CoCo壱番屋 イエローハットシティ長岡店

Yellow Hat City Nagaoka

Nhân viên chạy bàn ở nhà hàng

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 960 Yên trở lên

Trả tiền đi lại Cấp đồng phục Có kèm bữa ăn Có đào tạo Có tăng lương Có hưởng lương Có phụ cấp làm ban đêm Có thể đi làm bằng ô tô Có thể đi làm bằng xe máy Có thể đi làm bằng xe đạp Bảo hiểm xã hội Có chế độ tuyển nhân viên chính thức

CoCo壱番屋 海老ケ瀬インター店

Ebigase Interchange

Nhân viên chạy bàn ở nhà hàng

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 920 Yên trở lên

Trả tiền đi lại Cấp đồng phục Có kèm bữa ăn Có hỗ trợ ăn uống Có đào tạo Có tăng lương Có hưởng lương Có phụ cấp làm ban đêm Có thể đi làm bằng ô tô Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm lao động Có chế độ tuyển nhân viên chính thức

CoCo壱番屋 三条燕インター店

Sanjo Tsubame Interchange

Nhân viên chạy bàn ở nhà hàng

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 920 Yên trở lên

Trả tiền đi lại Cấp đồng phục Có kèm bữa ăn Có đào tạo Có tăng lương Có phụ cấp làm ban đêm Có thể đi làm bằng ô tô Có thể đi làm bằng xe máy Có thể đi làm bằng xe đạp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm lao động

CoCo壱番屋 新発田インター店

Shibata Interchange

Nhân viên chạy bàn ở nhà hàng

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 850 Yen)

Trả tiền đi lại Cấp đồng phục Có hỗ trợ ăn uống Có đào tạo Có tăng lương Có hưởng lương Có phụ cấp làm ban đêm Có thể đi làm bằng ô tô Có thể đi làm bằng xe máy Có thể đi làm bằng xe đạp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm lao động Có chế độ tuyển nhân viên chính thức